Toucan Eco
Siivouksen vihreä vallankumous

Toucan Eco usein kysyttyä - FAQ

Mikä on Toucan Eco? Tiede Kestävä kehitys ja turvallisuus Laitteen käyttäminen Puhdistus liuoksella

Toucan Eco ja tiede

open

Mikä on Toucan Econ takana oleva tiede?

Sitä kutsutaan sähkö-/elektrokemialliseksi aktivaatioksi (tai lyhyesti ECA). Se on eräänlainen elektrolyysi, prosessi, jossa sähkövirta ohjataan erikoistuneen kennon avulla vesiliuoksen (H20) läpi, johon on sekoitettu pieni määrä suolaa (NaCL), itse asiassa 2 g suolaa litraa vettä kohti. Sähkökemiallinen aktivaatio hajottaa yhdisteet peruselementteihin. Reaktio hapettuu positiivisesti varautuneessa elektrodissa (anodi) ja pelkistyy negatiivisesti varautuneessa elektrodissa (katodi). Tämä tuottaa n. 100 ppm vapaata klooriliuosta (FAC), jolla on muuttuneet kemialliset ominaisuudet; tehokas mutta turvallinen desinfiointiaine ja puhdistusliuos. Se on käyttövalmis liuos, koska joissakin malleissa on paljon suurempi pitoisuus, joka laimennetaan sitten annosteltuna 100 ppm:n. Positiivisella anodilla vedyn vety ja happi reagoivat suolassa olevan kloorin kanssa, jolloin muodostuu pääasiallinen vaikuttava aine, jota kutsutaan hypokloorihapoksi (HCIO), joka on tehokas mutta turvallinen desinfiointiaine. Tämä liuos haluaa luonnollisesti palata alkuperäiseen tilaansa hapettamalla esimerkiksi muuta orgaanista ainetta. Se on osa sen tehokkuutta. Negatiivisesti varatun katodin yhteydessä suolassa oleva natrium ja kloridi yhdistyvät vedessä olevan hapen kanssa, jolloin muodostuu lievä natriumhypokloriitin muoto. Tämä on lempeä puhdistusaine. 

open

Mikä on liuoksen kemiallinen koostumus?

Elektrolyysin aikana positiivisessa anodissa suolassa oleva kloridi (Cl) (NaCl) yhdistyy vedessä olevan vedyn (H) ja hapen (H) kanssa (H2O) ja luo hypokloorihappoa (HOCl), joka on voimakas, mutta turvallinen desinfiointiaine. Negatiivisen katodin vaikutuksesta suolan (NACl) natrium (Na) ja kloridi (Cl) yhdistyvät hapen (O) ja kloridin (Cl) kanssa, jolloin muodostuu natriumhypokloriittia (NaOCl), joka on hyvin pieni valkaisuainepitoisuus. Tämä ja lempeä emäksinen pH-arvo välillä 7,8–8,5 antavat liuokselle puhdistusominaisuudet.

open

Mikä on liuoksen pitoisuus?

Desinfiointiaineen suorituskyky mitataan yleensä sen pitoisuudella - miljoonasosaa (ppm) vaikuttavaa ainetta - tässä tapauksessa FAC:lla (vapaana saatavana olevalla kloorilla). Monet mikro-organismit voidaan tuhota noin 20 ppm FAC:lla, kun taas vesijohtovesi sisältää 0,2 - 2 ppm. Toucan Eco tuottaa käyttövalmiiksi 80 - 100 ppm FAC:ia, mallista riippuen. Sillä on erittäin hyvä tehokkuus mikro-organismien tuhoamisessa ja se edustaa optimaalista desinfiointi- ja puhdistustasoa. 

Tehoaineen pitoisuus on 0,01%, eli 99,9% liuoksesta on vettä. Kun vertaa tätä liuosta kotitalousvalkaisuaineeseen, jonka pitoisuus on noin 50000 ppm tai 5% - se on 500 kertaa väkevämpi kuin Toucan Eco, muttei kuitenkaan tehokkaampi!

open

Kuinka se tappaa niin tehokkaasti?

Hypokloori on tehokkain desinfiointiaine klooriperheessä. Se on erittäin reaktiivinen minkä tahansa mikro-organismin kanssa, jota se voi hapettaa ja vahingoittaa solukalvoa tunkeutuen nopeasti soluun. Tämä johtaa osmoottiseen ylikuormitukseen (yksinkertaisesti sanottuna solun kemialliseen epätasapainoon). Tämä tarkoittaa, että solu ei pysty säilyttämään rakennettaan, tulee alttiiksi hyökkäyksille ja hypokloorihappo reagoi soluproteiinien ja nukleiinihapon kanssa. Siksi se on niin tehokas koronaviruksia, norovirusta, E. colia, MRSA:ta ja Listeriaa vastaan. 

Tappamisen nopeuden on osoitettu vievän sekunteja. Koska prosessi toimii molekyylitasolla, tämä tarkoittaa, että mikro-organismit eivät kykene rakentamaan vastustuskykyä, resistenssiä, mikä voi tapahtua kemiallisten desinfiointiaineiden kanssa. Sillä on myös jäännösvaikutus ja se jatkaa toimintaansa, jos se jätetään pinnoille huuhtomatta.

open

Puhdistaako ECA- liuos myös hyvin?

Liuoksen aktivoitumisen aikana suolassa oleva natrium ja kloori yhdistyvät vedessä olevaan happeen natriumhypokloriitin (NaClO) muodostamiseksi. ECA_ liuoksessa on erittäin lievä valkaisuainepitoisuus. Yhdistettynä lempeään pH-tasoon, joka on välillä 7,8 - 8,5, tämä yhdiste antaa liuokselle sen puhdistusominaisuudet.

open

Mikä on liuoksen pH?

Liuoksen pH (happamuuden ja emäksisyyden mitta) on noin 7,8--8,5 riippuen käyttöveden pH-arvosta - pH nousee noin yhden pisteen aktivoitumisen yhteydessä. Tämä tarkoittaa, että se on lievästi emäksinen, mutta ei aggressiivinen, kuten tavallinen natriumhypokloriitti- valkaisuaine, jonka pH on yli 10.

open

Mikä on desinfiointi- ja puhdistusominaisuuksien suhde?

Hypokloorihappopitoisuuden ja natriumhypokloriitin prosentuaalinen jakosuhde riippuu veden pH:sta. Toucan Eco tekee optimaalisen desinfiointi- ja puhdistusliuoksen pH-arvossa noin 8, ja tällä tasolla noin 20% tästä on hypokloorihappoa ja 80% natriumhypokloriittia. Tämän on osoitettu tappavan jopa 99,999% mikro-organismeista, samalla kun se tarjoaa hyvät puhdistustulokset. Suuremmat HOCl- pitoisuudet voidaan saavuttaa alentamalla liuoksen pH:ta. Se on happamampaa noin 5,5:ssa, mutta se tarkoittaa, että natriumhypokloriitin osuus pienenee myös liuoksen puhdistusominaisuuksien kanssa. Liuoksen puhdistusominaisuuksien parantamiseksi pH:ta voidaan nostaa niin, että liuos on emäksisempi, mutta se vähentää liuoksen desinfiointivaikutusta.

Virittelyä; -vain kokeneille käyttäjille!

Uskomme, että meillä on tämä ”laitteistoon lukittu asetus” ihanteellinen ja optimoituna, mutta hypokloorihapon pitoisuutta voi lisätä lisäämällä etikkaa, joka on hapanta. Suolan ja etikan suhde on 9:1 pH:n saavuttamiseksi välille 5 - 6,5. Liuoksen puhdistusominaisuuksia voi parantaa lisäämällä kaliumkarbonaattia suhteessa suolaan 1:1, muuttamalla pH arvoon 10-12, mutta huonot desinfiointi- ja hajunpoisto-ominaisuudet. Kaikki tällaiset sekoitukset on tehtävä valmistajalta saadun kirjallisen ohjeen mukaisesti, ammattilaisen toimesta!

open

Kuinka muuten se toimii?

Se on hapettava liuos ja ottaa siten elektroneja solurakenteista ja avaa solun hypokloorihapon tunkeutumiselle. HOCL sitten tuhoaa solun sisäiset rakenteet ja tappaa sen. Se mitataan ORP:llä (tai hapen pelkistyspotentiaalilla), ota yhteys, jos haluat lisätietoja. Muut reaktiot liittyvät ionivaihtoihin, mikä osaltaan parantaa liuoksen tehokkuutta.

open

Mikä on veden prosenttiosuus?

99,9% liuoksesta on vettä. Tämä osoittaa, kuinka uskomattoman tehokas, mutta mahdollisimman haitaton liuos on sen 99,999% mikro-organismien tappamisen, puhdistus- ja hajunpoistovaikutuksen lisäksi!

open

Mikä on sen säilyvyysaika?

Liuos on suunniteltu toimimaan viiden - seitsemän päivän ajan, minkä jälkeen se palaa takaisin hieman suolaiseksi vedeksi, joka voidaan joko kaataa pois tai aktivoida uudelleen. Meidän neuvomme on tehdä sen verran, kuin tarvitset kerralla. Koska se on lähes ilmaista, ei ole mitään syytä säilyttää sitä päivien ajan. Teet sen vain tarpeeseen.

open

Onko Toucan Eco:n mikrobisidinen teho testattu?

Kyllä, Toucania on testannut laajasti professori Darren Reynolds, Länsi-Englannin yliopiston biologisten lääketieteellisten ja analyyttisten tieteiden osaston johtaja. "Toucan- laitteiden tuottamien liuosten on osoitettu tuhoavan mikro-organismit hyvin nopeasti ja kattavasti käyttämällä vain vettä ja suolaa", professori Reynolds toteaa. "Ne ovat erittäin tehokkaita bakteereja, viruksia, itiöitä ja sieniä vastaan ja suojaavat vettä, pintoja, kankaita, elintarvikkeita ja ihmisiä".

Toucan Eco on saanut sekä EN 14476- että EN 16777 -sertifikaatin, mikä osoittaa sen tehon koronaviruksia vastaan. Akkreditoitujen laboratoriotestien jälkeen Toucan Eco on validoitu EN-standardien mukaisesti ja sen on tutkimuksissa todettu tappavan yli 99,999% viruksista. Molemmat sertifikaatit ovat virusiditestejä, jotka on suunnattu laajaan vaipallisten virusten kirjoon, mukaan lukien koronavirus, jota vastaan moniakaan kemiallisia desinfiointiaineita ei ole sertifioitu.

EN 14476 - laajalti tunnettu sertifikaatti - on suspensiotesti, jossa liuoksen tehokkuus testataan in vitro. EN 16777, joka on sertifioitu pintatesti, osoittaa, että tätä tehokkuutta voidaan soveltaa pinnan desinfiointiin sekä muihin puhdistusprosesseihin. Tämä uraauurtava saavutus on todennäköisesti ensimmäinen hypokloori- generaattori, aktivointilaite, joka käyttää vain vettä, suolaa ja sähköä ja joka on sertifioitu molempien standardien mukaisesti. Tämä tekee Toucan Eco- liuoksesta tehokkaimman tällä hetkellä markkinoilla olevan kloorivalmisteen. Näiden virusiditestien lisäksi Toucan-Eco on sertifioitu bakterisidisen tehokkuuden standardien EN 1276 ja EN 13697 mukaisesti. Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on myös rekisteröinyt sen EU:n biosidina desinfiointikäyttöön. Koska se valmistetaan pitoisuudeltaan laimeana ja pH: ltaan neutraalina, se on myös elintarvikkeille haitaton ja ihoa vähemmän ärsyttävä ja hengitysvaikeuksia aiheuttava esim. natriumhypokloriitti -valmisteisiin verrattuna. Testit osoittavat, että liuos tappaa mikrobin kosketuksessa. Näin ei ole synteettisillä kemikaaleilla, joiden vaikutusaika voi olla 5, 10 tai 15 minuuttia. Huomaa, että ohjeissa osoitamme, että vaikutusaika - kuinka kauan odotat liuoksen ruiskuttamisen pintaan ja pyyhkimisen välillä - on minuutti.

-Kuinka nopeasti elossa olevat mikro-organismit toipuvat ja alkavat lisääntyä liuoksen levittämisen jälkeen? Tutkimuksissa 24 tunnin kuluttua ei ollut todisteita kasvusta.

open

Miten helppo erilaisia mikrobeja on torjua?

Desinfektioaineiden, bakterisidien ja virusidien tehoa eri mikro-organismeihin on tarkasteltu yhä useammassa tutkimuksessa. Jotkut aineet tehoavat hyvin bakteereihin ja sieniin, mutta niillä ei ole merkittävää vaikusta viruksiin. Tutkijat ovat selvittäneet eri mikrobien herkkyyttä ja kehittäneet niitä varten luokitusmenetelmän. Laajalti hyväksytty ”Spaulding- Luokitus” antaa viitteitä eri mikrobityyppien herkkyyteen desinfektiolle. Oheisessa kuvassa ylhäällä ovat vaikeimmin tuhottavat, alhaalla helpoimmin. Covid-19 –virus lukeutuu vaipallisiin viruksiin. Desinfektio vaatii menetelmältä paljon ja on hyvin työlästä tutkia ja ohjeistaa mikrobien hallintaa erikseen kunkin mikro-organismin kohdalla. Hypokloorihapolla (HOCl) on erinomaiset puhdistavat, nopeasti desinfioivat ja hajua poistavat ominaisuudet. Toucan Eco on asetettu ihanteelliselle liuosvahvuudelle, n. 100 ppm. Näin saavutetaan optimoitu tehokkuus, nopea vaikutus- ja varoaika sekä turvallisuus kohteille ja käyttäjille.

Hypokloorihapon bakterisidistä ja virusidistä tehoa eri mikro-organismeihin on tarkasteltu useissa tutkimuksissa. ECA- liuoksen on testeissä todettu tuhoavan tehokkaasti bakteereita ja viruksia, mm. Salmonella, Legionella, C.Difficile, iM.tuberculosis, Helico-bakteeri,, MRSA, E.coli, Norovirus, Poliovirus ja influenssa- viruksia, mm. H5N1 ja H1N1, SARS-2 ja Covid-19.

Valittaessa valmisteita on tilaajan velvoite vertailla tuotteiden ominaisuuksia ja käyttöturvallisuutta – ”kemikaalilain hengessä”. ECA-liuos ja sen valmistusmenetelmä on EU- rekisteröity ja sillä on sertifikaatit tehokkuudesta bakteereja ja viruksia vastaan.

open

Kuinka tiede on samansuuntainen kuin immuunijärjestelmä?

Kun keho joutuu patogeenien, tauteja aiheuttavien mikrobien hyökkäyksen kohteeksi, immuunijärjestelmä reagoi lähettämällä neutrofiileiksi kutsuttuja valkosoluja suoraan infektioon. Aktivoituaan nämä solut tuottavat hypokloorihappoa infektion eliminoimiseksi. Tämä on yksi tehokkaimmista ja luonnossa esiintyvistä desinfiointiaineista. Toucan Eco -teknologia luo saman hypokloorisen liuoksen, mutta keskittyneemmässä muodossa, ja siksi se on turvallinen ja allergisoimaton - ja siksi käyttäjät pitävät siitä.